Quyết định số 15/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập
Số/Ký hiệu: 15/2010/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 3/3/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 15/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập được ban hành ngày 3/3/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 15/2010/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 15/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ