Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ban hành Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Số/Ký hiệu: 26/2010/QĐ-UBND Người ký: Võ Thành Kỳ
Ngày ban hành: 26/07/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu V/v Ban hành Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được ban hành ngày 26/07/2010 bỏi UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


Xem chi tiết Quyết định 26/2010/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu