Quyết định số 14/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

V/v tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
Số/Ký hiệu: 14/2010/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/2/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 14/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v V/v tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được ban hành ngày 12/2/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 14/2010/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 14/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ