Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang

Về việc ban hành Quy định chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang
Số/Ký hiệu: 50/2010/QĐ-UBND Người ký: Huỳnh Thế Năng
Ngày ban hành: 25/10/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh An Giang Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang V/v Về việc ban hành Quy định chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang được ban hành ngày 25/10/2010 bỏi UBND Tỉnh An Giang


Xem chi tiết Quyết định 50/2010/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang