Quyết định số 71/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư
Số/Ký hiệu: 71/2010/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 9/11/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 71/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư được ban hành ngày 9/11/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 71/2010/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 71/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ