Quyết định số 14/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Ban hành Quy định công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông
Số/Ký hiệu: 14/2008/QĐ-BGTVT Người ký: Trần Doãn Thọ
Ngày ban hành: 21/08/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 14/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Ban hành Quy định công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông được ban hành ngày 21/08/2008 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Quyết định 14/2008/QĐ-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 14/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải