Quyết định số 05/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Về việc bổ sung một số nội dung trong đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho người tàn tật
Số/Ký hiệu: 05/2008/QĐ-BGTVT Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 20/03/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 05/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Về việc bổ sung một số nội dung trong đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho người tàn tật được ban hành ngày 20/03/2008 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Quyết định 05/2008/QĐ-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 05/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải