Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành Điều lệ trường mầm non
Số/Ký hiệu: 14/2008/QĐ-BGDĐT Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 7/4/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Ban hành Điều lệ trường mầm non được ban hành ngày 7/4/2008 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo