Quyết định số 08/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Số/Ký hiệu: 08/2008/QĐ-BGDĐT Người ký: Bành Tiến Long
Ngày ban hành: 6/3/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 08/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông được ban hành ngày 6/3/2008 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Quyết định 08/2008/QĐ-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 08/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo