Quyết định số 20/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học sức khỏe trình độ đại học và cao đẳng
Số/Ký hiệu: 20/2008/QĐ-BGDĐT Người ký: Bành Tiến Long
Ngày ban hành: 22/04/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 20/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Ban hành chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học sức khỏe trình độ đại học và cao đẳng được ban hành ngày 22/04/2008 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Quyết định 20/2008/QĐ-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 20/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo