Quyết định số 04/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Về việc bãi bỏ Quyết định số 463/2003/QĐ-BGTVT ngày 21/02/2003
Số/Ký hiệu: 04/2008/QĐ-BGTVT Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 17/03/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 04/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Về việc bãi bỏ Quyết định số 463/2003/QĐ-BGTVT ngày 21/02/2003 được ban hành ngày 17/03/2008 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Quyết định 04/2008/QĐ-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 04/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải