Quyết định số 134/QĐ-UBND.HC của UBND Tỉnh Đồng Tháp

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Số/Ký hiệu: 134/QĐ-UBND.HC Người ký: Trương Ngọc Hân
Ngày ban hành: 21/01/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Đồng Tháp Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 134/QĐ-UBND.HC của UBND Tỉnh Đồng Tháp V/v Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản được ban hành ngày 21/01/2009 bỏi UBND Tỉnh Đồng Tháp


Xem chi tiết Quyết định 134/QĐ-UBND.HC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 134/QĐ-UBND.HC của UBND Tỉnh Đồng Tháp