Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đồng Tháp

Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách bằng xe buýt đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Số/Ký hiệu: 03/2011/QĐ-UBND Người ký: Lê Minh Hoan
Ngày ban hành: 4/3/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Đồng Tháp Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đồng Tháp V/v Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách bằng xe buýt đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được ban hành ngày 4/3/2011 bỏi UBND Tỉnh Đồng Tháp


Xem chi tiết Quyết định 03/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đồng Tháp