Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đồng Tháp

Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2006 – 2010
Số/Ký hiệu: 02/2009/QĐ-UBND Người ký: Trương Ngọc Hân
Ngày ban hành: 11/3/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Đồng Tháp Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đồng Tháp V/v Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2006 – 2010 được ban hành ngày 11/3/2009 bỏi UBND Tỉnh Đồng Tháp


Xem chi tiết Quyết định 02/2009/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đồng Tháp