Quyết định số 256/QĐ-UBND.HC của UBND Tỉnh Đồng Tháp

Về việc chấp thuận cho Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với một số lĩnh vực, công việc
Số/Ký hiệu: 256/QĐ-UBND.HC Người ký: Trương Ngọc Hân
Ngày ban hành: 11/3/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Đồng Tháp Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 256/QĐ-UBND.HC của UBND Tỉnh Đồng Tháp V/v Về việc chấp thuận cho Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với một số lĩnh vực, công việc được ban hành ngày 11/3/2009 bỏi UBND Tỉnh Đồng Tháp


Xem chi tiết Quyết định 256/QĐ-UBND.HC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 256/QĐ-UBND.HC của UBND Tỉnh Đồng Tháp