Quyết định số 266/QĐ-UBND.HC của UBND Tỉnh Đồng Tháp

Phê duyệt kế hoạch vốn Sự nghiệp giao thông năm 2009
Số/Ký hiệu: 266/QĐ-UBND.HC Người ký: Lê Vĩnh Tân
Ngày ban hành: 12/3/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Đồng Tháp Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 266/QĐ-UBND.HC của UBND Tỉnh Đồng Tháp V/v Phê duyệt kế hoạch vốn Sự nghiệp giao thông năm 2009 được ban hành ngày 12/3/2009 bỏi UBND Tỉnh Đồng Tháp


Xem chi tiết Quyết định 266/QĐ-UBND.HC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 266/QĐ-UBND.HC của UBND Tỉnh Đồng Tháp