Quyết định số 411/QĐ-UBND.HC của UBND Tỉnh Đồng Tháp

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp
Số/Ký hiệu: 411/QĐ-UBND.HC Người ký: Trương Ngọc Hân
Ngày ban hành: 16/04/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Đồng Tháp Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 411/QĐ-UBND.HC của UBND Tỉnh Đồng Tháp V/v Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp được ban hành ngày 16/04/2009 bỏi UBND Tỉnh Đồng Tháp


Xem chi tiết Quyết định 411/QĐ-UBND.HC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 411/QĐ-UBND.HC của UBND Tỉnh Đồng Tháp