Quyết định số 835/QĐ-UBND.HC của UBND Tỉnh Đồng Tháp

Về kế hoạch thời gian năm học 2009 - 2010 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Số/Ký hiệu: 835/QĐ-UBND.HC Người ký: Trần Thị Thái
Ngày ban hành: 21/07/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Đồng Tháp Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 835/QĐ-UBND.HC của UBND Tỉnh Đồng Tháp V/v Về kế hoạch thời gian năm học 2009 - 2010 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên được ban hành ngày 21/07/2009 bỏi UBND Tỉnh Đồng Tháp


Xem chi tiết Quyết định 835/QĐ-UBND.HC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 835/QĐ-UBND.HC của UBND Tỉnh Đồng Tháp