Quyết định số 555/QĐ-UBND.HC của UBND Tỉnh Đồng Tháp

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Tháp
Số/Ký hiệu: 555/QĐ-UBND.HC Người ký: Võ Trọng Nghĩa
Ngày ban hành: 19/05/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Đồng Tháp Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 555/QĐ-UBND.HC của UBND Tỉnh Đồng Tháp V/v Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Tháp được ban hành ngày 19/05/2009 bỏi UBND Tỉnh Đồng Tháp


Xem chi tiết Quyết định 555/QĐ-UBND.HC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 555/QĐ-UBND.HC của UBND Tỉnh Đồng Tháp