Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh

Về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2008
Số/Ký hiệu: 11/2008/QĐ-UBND Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 31/01/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Hồ Chí Minh Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh V/v Về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2008 được ban hành ngày 31/01/2008 bỏi UBND TP Hồ Chí Minh


Xem chi tiết Quyết định 11/2008/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh