Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh

Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 21/2008/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 25/03/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Hồ Chí Minh Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh V/v Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được ban hành ngày 25/03/2008 bỏi UBND TP Hồ Chí Minh


Xem chi tiết Quyết định 21/2008/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh