Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Yên Bái

Ban hành Quy định một số nội dung Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Số/Ký hiệu: 02/2008/QĐ-UBND Người ký: Hoàng Thương Lượng
Ngày ban hành: 30/01/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Yên Bái Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Yên Bái V/v Ban hành Quy định một số nội dung Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái được ban hành ngày 30/01/2008 bỏi UBND Tỉnh Yên Bái


Xem chi tiết Quyết định 02/2008/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Yên Bái