Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Thuận

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ học tập cho học sinh tiểu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Số/Ký hiệu: 02/2008/QĐ-UBND Người ký: Huỳnh Tấn Thành
Ngày ban hành: 2/1/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bình Thuận Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Thuận V/v Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ học tập cho học sinh tiểu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được ban hành ngày 2/1/2008 bỏi UBND Tỉnh Bình Thuận


Xem chi tiết Quyết định 02/2008/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Thuận