Quyết định số 506/2008/QĐĐC-UBND của UBND Tỉnh Bến Tre

Về việc đính chính Quy định Chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre được ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Số/Ký hiệu: 506/2008/QĐĐC-UBND Người ký: Cao Tấn Khổng
Ngày ban hành: 19/03/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bến Tre Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 506/2008/QĐĐC-UBND của UBND Tỉnh Bến Tre V/v Về việc đính chính Quy định Chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre được ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre được ban hành ngày 19/03/2008 bỏi UBND Tỉnh Bến Tre


Xem chi tiết Quyết định 506/2008/QĐĐC-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 506/2008/QĐĐC-UBND của UBND Tỉnh Bến Tre