Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập
Số/Ký hiệu: 05/2013/QĐ-TTg Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/01/2013

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ V/v Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập được ban hành ngày 15/01/2013 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 05/2013/QĐ-TTg tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ