Nghị định số 10/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Số/Ký hiệu: 10/2013/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 11/1/2013

Ngày có hiệu lực: 01/03/2013

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 10/2013/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được ban hành ngày 11/1/2013 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 10/2013/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 10/2013/NĐ-CP của Chính phủ