Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Thuận

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh dân tộc thiểu số ở các thôn, xã miền núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Số/Ký hiệu: 05/2013/QĐ-UBND Người ký: Lê Tiến Phương
Ngày ban hành: 24/01/2013

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bình Thuận Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Thuận V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh dân tộc thiểu số ở các thôn, xã miền núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được ban hành ngày 24/01/2013 bỏi UBND Tỉnh Bình Thuận


Xem chi tiết Quyết định 05/2013/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Thuận