Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Về quản lý đầu tư phát triển đô thị
Số/Ký hiệu: 11/2013/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/01/2013

Ngày có hiệu lực: 01/03/2013

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ V/v Về quản lý đầu tư phát triển đô thị được ban hành ngày 14/01/2013 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 11/2013/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ