Nghị định số 03/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư
Số/Ký hiệu: 03/2013/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 4/1/2013

Ngày có hiệu lực: 20/02/2013

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 03/2013/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư được ban hành ngày 4/1/2013 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 03/2013/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 03/2013/NĐ-CP của Chính phủ