Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
Số/Ký hiệu: 57/2011/TT-BGDĐT Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 2/12/2011

Ngày có hiệu lực: 16/01/2012

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp được ban hành ngày 2/12/2011 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Thông tư 57/2011/TT-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo