Thông tư số 51/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định về đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông
Số/Ký hiệu: 51/2011/TT-BGDĐT Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 3/11/2011

Ngày có hiệu lực: 19/12/2011

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 51/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Quy định về đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông được ban hành ngày 3/11/2011 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Thông tư 51/2011/TT-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 51/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo