Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Số/Ký hiệu: 27/2011/TT-BGDĐT Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 27/06/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành ngày 27/06/2011 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo