Thông tư số 66/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành Chương trình học phần Kỹ năng giao tiếp trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
Số/Ký hiệu: 66/2011/TT-BGDĐT Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 30/12/2011

Ngày có hiệu lực: 14/02/2012

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 66/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Ban hành Chương trình học phần Kỹ năng giao tiếp trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp được ban hành ngày 30/12/2011 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Thông tư 66/2011/TT-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 66/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo