Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 28/2011/TT-BGDĐT Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 15/07/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành ngày 15/07/2011 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Thông tư 28/2011/TT-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo