Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non
Số/Ký hiệu: 07/2011/TT-BGDĐT Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 17/02/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non được ban hành ngày 17/02/2011 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Thông tư 07/2011/TT-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo