Thông tư số 33/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên
Số/Ký hiệu: 33/2011/TT-BGDĐT Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 8/8/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 33/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên được ban hành ngày 8/8/2011 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Thông tư 33/2011/TT-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 33/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo