Thông tư số 23/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học
Số/Ký hiệu: 23/2011/TT-BGDĐT Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 6/6/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 23/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học được ban hành ngày 6/6/2011 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Thông tư 23/2011/TT-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 23/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo