Thông tư số 13/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá
Số/Ký hiệu: 13/2007/TT-BTC Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 6/3/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 13/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính V/v Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá được ban hành ngày 6/3/2007 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Thông tư 13/2007/TT-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 13/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính