Thông tư số 79/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thủ tục thu, nộp tiền phạt quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
Số/Ký hiệu: 79/2007/TT-BTC Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 6/7/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 79/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn thủ tục thu, nộp tiền phạt quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải được ban hành ngày 6/7/2007 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Thông tư 79/2007/TT-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 79/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính