Thông tư số 03/2007/TT-BCN của Bộ Công nghiệp

Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn
Số/Ký hiệu: 03/2007/TT-BCN Người ký: Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 18/06/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Công nghiệp Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 03/2007/TT-BCN của Bộ Công nghiệp V/v Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn được ban hành ngày 18/06/2007 bỏi Bộ Công nghiệp


Xem chi tiết Thông tư 03/2007/TT-BCN tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 03/2007/TT-BCN của Bộ Công nghiệp