Thông tư số 91/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính

Hướng dẫn lập, giao kế hoạch và quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải
Số/Ký hiệu: 91/2007/TT-BTC Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 31/07/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 91/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn lập, giao kế hoạch và quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải được ban hành ngày 31/07/2007 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Thông tư 91/2007/TT-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 91/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính