Thông tư số 54/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính

Hướng dẫn lập, giao kế hoạch và quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải
Số/Ký hiệu: 54/2007/TT-BTC Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 22/05/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 54/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn lập, giao kế hoạch và quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải được ban hành ngày 22/05/2007 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Thông tư 54/2007/TT-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 54/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính