Thông tư số 19/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính

Hướng dẫn về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện hết thời hạn tạm giữ bị tịch thu theo thủ tục hành chính và thu, nộp, quản lý, sử dụng phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ
Số/Ký hiệu: 19/2007/TT-BTC Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 13/03/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 19/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện hết thời hạn tạm giữ bị tịch thu theo thủ tục hành chính và thu, nộp, quản lý, sử dụng phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ được ban hành ngày 13/03/2007 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Thông tư 19/2007/TT-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 19/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính