Thông tư số 53/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính

Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụngphí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ
Số/Ký hiệu: 53/2007/TT-BTC Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 21/05/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 53/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụngphí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ được ban hành ngày 21/05/2007 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Thông tư 53/2007/TT-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 53/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính