Thông tư số 09/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 28/2004/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 09/2012/TT-BGTVT Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 23/03/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 09/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 28/2004/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải được ban hành ngày 23/03/2012 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Thông tư 09/2012/TT-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 09/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải