Thông tư số 39/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Hướng dẫn thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu hạ tầng giao thông, công cụ hỗ trợ và chính sách ưu tiên người khuyết tật tham gia giao thông công cộng
Số/Ký hiệu: 39/2012/TT-BGTVT Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 24/09/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 39/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Hướng dẫn thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu hạ tầng giao thông, công cụ hỗ trợ và chính sách ưu tiên người khuyết tật tham gia giao thông công cộng được ban hành ngày 24/09/2012 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Thông tư 39/2012/TT-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 39/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải