Thông tư số 38/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Quy định về quản lý, khai thác cầu chung
Số/Ký hiệu: 38/2012/TT-BGTVT Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 19/09/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 38/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Quy định về quản lý, khai thác cầu chung được ban hành ngày 19/09/2012 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Thông tư 38/2012/TT-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 38/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải