Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng

Về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Số/Ký hiệu: 45/2012/QĐ-UBND Người ký: Trương Văn Thu
Ngày ban hành: 5/11/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Lâm Đồng Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng V/v Về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được ban hành ngày 5/11/2012 bỏi UBND Tỉnh Lâm Đồng


Xem chi tiết Quyết định 45/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng