Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng

Ban hành Quy chế tiếp công dân
Số/Ký hiệu: 02/2012/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Xuân Tiến
Ngày ban hành: 3/2/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Lâm Đồng Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng V/v Ban hành Quy chế tiếp công dân được ban hành ngày 3/2/2012 bỏi UBND Tỉnh Lâm Đồng


Xem chi tiết Quyết định 02/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng