Quyết định số 86/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng

Về việc Quy định một số nội dung chi và mức chi thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 tại tỉnh Lâm Đồng
Số/Ký hiệu: 86/2009/QĐ-UBND Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 30/11/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Lâm Đồng Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 86/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng V/v Về việc Quy định một số nội dung chi và mức chi thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 tại tỉnh Lâm Đồng được ban hành ngày 30/11/2009 bỏi UBND Tỉnh Lâm Đồng


Xem chi tiết Quyết định 86/2009/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 86/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng